PRIVACYVERKLARING
Hier vind je de privacy verklaring van Karnavalstichting De Kwakzalvers.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Karnavalstichting De Kwakzalvers.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Karnavalstichting De Kwakzalvers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Karnavalstichting De Kwakzalvers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Karnavalstichting De Kwakzalvers verstrekt. Karnavalstichting De Kwakzalvers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
o Uw voor- en achternaam
o Uw adresgegevens
o Uw telefoonnummer
o Uw e-mailadres
o Uw IP-adres

WAAROM Karnavalstichting De Kwakzalvers GEGEVENS NODIG HEEFT
Karnavalstichting De Kwakzalvers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Karnavalstichting De Kwakzalvers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Karnavalstichting De Kwakzalvers GEGEVENS BEWAART
Karnavalstichting De Kwakzalvers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Karnavalstichting De Kwakzalvers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Karnavalstichting De Kwakzalvers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Karnavalstichting De Kwakzalvers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Karnavalstichting De Kwakzalvers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Karnavalstichting De Kwakzalvers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Karnavalstichting De Kwakzalvers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Karnavalstichting De Kwakzalvers heeft hier geen invloed op.
Karnavalstichting De Kwakzalvers heeft Google geen toestemming gegeven om via Karnavalstichting De Kwakzalvers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@kwakzalvers.nl. Karnavalstichting De Kwakzalvers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Karnavalstichting De Kwakzalvers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Karnavalstichting De Kwakzalvers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Karnavalstichting De Kwakzalvers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Karnavalstichting De Kwakzalvers op via secretaris@kwakzalvers.nl.

www.kwakzalvers.nl is een website van Karnavalstichting De Kwakzalvers.

Karnavalstichting De Kwakzalvers is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK 41087272.
E-mailadres: secretaris@kwakzalvers.nl.

EINDE PRIVACYVERKLARING